+48 668050670 kontakt@tgpolska.com

Samonośne hale łukowe a hale tradycyjne

Porównanie samonośnych hal łukowych TG Buildings z halami tradycyjnymi i niektórymi systemami hal łukowych.

Porównanie prefabrykowanych hal łukowych TG Buildings do tradycyjnych:

 

 

Hale łukowe TG Buildings to niższy koszt posadowienia

– dzięki lekkości i samonośnej konstrukcji łuków i ścian.

 

W większości przypadków klasyczny fundament nie jest w ogóle konieczny. Zależnie od rodzaju podłoża oraz przenoszonych przez łuk obciążeń, hale łukowe TG Buildings można montować na dowolnej utwardzonej powierzchni za pomocą specjalnych systemowych łączników, nazywanych konektorami. Konektory rozkładają nacisk samonośnego przęsła łukowego równomiernie na całą linię podparcia, jednocześnie uszczelniając halę od wód opadowych. Jeśli dysponuje się utwardzonym, asfaltowym albo betonowym placem, hala łukowa może być po prostu przyśrubowana do podłoża. Dzięki opisanym cechom, hala łukowa może też stanowić samonośny dach łukowy oparty na konstrukcji stalowej lub betonowej.

Hale łukowe TG Buildings to niższy koszt materiałów

– kupuje się dopasowaną do potrzeb, kompletną prefabrykowaną halę w elementach.

 

Różne rozmiary i kształt, dowolna długość hali, akcesoria, pozwalają na minimalizację kosztów poprzez dokładny dobór kompletacji do specyfiki późniejszego wykorzystania budowli. Brak wewnętrznych elementów nośnych sprawia, iż powierzchnia hali łukowej może być zagospodarowana w dowolny sposób. W wielu przypadkach można przez to zmniejszyć rozmiary hali co daje oszczędności nie tylko na zakupie elementów samej hali łukowej, lecz pozwala wykorzystać powierzchnię gruntu do innych celów.

Hale łukowe TG Buildings to niższy koszt montażu.

 

W przeciwieństwie do budynków tradycyjnych, hale łukowe systemu TG Buildings, ekipa składająca się z kilku osób – w zależności od jej wielkości – montuje w ciągu kilku-kilkunastu dni. Całość samonośnej powłoki łukowej hali jest skręcana śrubami dostarczanymi w komplecie. Dzięki zunifikowanemu systemowi paneli wykonanych z wytrzymałej, głęboko profilowanej stali montaż jest bardzo szybki. Jednocześnie do montażu hali nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt, co ma zasadniczy wpływ na koszt montażu.

Hale łukowe TG Buildings to niższy koszt eksploatacji

– nie wymagają malowania i konserwacji.

 

Z uwagi na zastosowanie do produkcji elementów hali blachy Galvalume, przez cały okres użytkowania hali nie ma konieczności stosowania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych zewnętrznej powierzchni budynku. Konstrukcja wewnętrzna pozbawiona belek, kratownic i podobnych elementów sprawia, iż utrzymanie w czystości w środku hali staje się bardzo proste – zanieczyszczenia nie mają się gdzie osadzać, a wewnętrzną powierzchnię ścian można w prosty sposób zmyć typowymi środkami czyszczącymi.

Hale łukowe TG Buildings to niższy koszt rozbudowy

– halę można dowolnie powiększać.

 

Każdy biznes się rozwija. W budownictwie tradycyjnym należy przewidywać potrzeby przedsiębiorstwa na okres co najmniej kilka lat naprzód. W wielu przypadkach rozwiązanie takie nie daje zadowalających efektów.  System TG Buildings pozwala na błyskawiczną budowę elastycznej hali i jej dowolną rozbudowę (dzięki montażowi dodatkowych łuków) zgodnie z tempem i kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa.