+48 668050670 kontakt@tgpolska.com

Ochrona skarp przed erozją powierzchniową

 

Do powierzchniowej stabilizacji gruntu najpowszechniej stosuje się rozwiązania wykorzystujące geotekstylia rolowane: geosyntetyczne geotkaniny i geosiatki przeciwerozyjne, przestrzenne maty przeciwerozyjne, perforowane geowłókniny, albo biomaty.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przeprowadził badania wszystkich dostępnych zabezpieczeń przeciwerozyjnych. Ich wynikiem jest sprawozdanie: „Zastosowanie materiałów geosyntetycznych do ochrony skarp przed erozja powierzchniową”.

IBDiM specyfikuje hydrosiew jako alternatywę opisanych powyżej metod stabilizacji rolowanymi geotekstyliami. Ściółka, hydromulcz, lepiszcze i stabilizator gruntu są wymienione jako równoważne do geomat rozwiązania zapobiegające erozji powierzchniowej. Oczywiście nie nadają się do wszystkich zabezpieczeń przeciwerozyjnych,  lecz w zapobieganiu skutkom powierzchniowej ablacjihydrosiew zawierający specjalny hydromulcz w połączeniu ze stabilizatorem gruntu (chemicznym środkiem przeciwdziałającym erozji powierzchniowej w krótkim okresie) stanowi doskonałą alternatywę geosyntetycznych czy biodegradowalnych geotekstyliów – wielokrotnie od nich tańszą i pozbawioną ich wad.

PORÓWNANIE GEOTEKSTYLIÓW ROLOWANYCH Z NATRYSKOWĄ MATĄ PRZECIWEROZYJNĄ

Ochrona skarp przed erozją - przeciwerozyjne tekstylia rolowane, geomata rozłożona na skarpie.

Geotekstylia nie przylegają do nierównej powierzchni skarpy. Pustka pod geomatą powoduje, że gleba nie ma ochrony przed erozja i narażona jest na wymywanie podczas deszczu.

Ochrona skarp przed erozją - hydrosiew, natryskowa mata przeciwerozyjna ze stabilizatorem i włóknami zbrojącymi.

Natryskowa mata przeciwerozyjna jest całkowicie sklejona z gruntem niezależnie od tego jak duże są jego nierówności. Klej do hydrosiewu Green PAM w połączeniu z włóknami zbrojącymi – formują matę, która zabezpiecza powierzchnię skarpy przed erozja deszczową.

Natryskowa mata przeciwerozyjna.

Natryskowa mata przeciwerozyjna jest łączoną technologią, wykorzystującą hydromulcz, klej do hydrosiewu Green PAM (wg. nomenklatury IBDiM: stabilizator typu A + B), który elektrochemicznie wiąże grunt i zwiększa możliwość infiltracji wody, z dodatkiem syntetycznych włókien PP i absorbentu Green SNP zwiększającego pojemność wodną wysianej warstwy.

Ochrona skarp przed erozją - hydrosiew mata natryskowa (mulcz, klej do hydrosiewu, stabilizator, włókna zbrojące)

To przeciwerozyjny hydrosiew, umożliwiający kontrolę procesu erozji deszczowej i stabilizujący powierzchnię gleby w jej wierzchniej warstwie (do głębokości 2,0-2,5cm). To nieco inne, lżejsze rozwiązanie od ciężkich, natryskowych mat hydraulicznych: BFM (BONDED FIBER MATRIX) i FGM (FIBER REINFORCEMENT MATRIX). Ta nowatorska w naszym kraju metoda kontroli erozji np. zabezpieczenia skarp przydrogowych, łączy rozkładanie syntetycznej siatki przeciwerozyjnej (w formie zbrojenia rozproszonego) z jednoczesnym zasiewem traw. Różnica polega na tym, iż zamiast ręcznego rozkładania geosyntetyków przeciwerozyjnych (geotkanin, geosiatek, geomat, itp.) na skarpy, natryskuje się płynną siatkę przeciwerozyjną Green FiberPlus z hydrosumusem i nasionami traw, która po sklejeniem z podłożem, stabilizuje wierzchnią warstwę gruntu, zapobiega ablacji deszczowej i utrzymuje humus aż do właściwego ukorzenienia się roślin. Ochrona skarp przed erozją i obsiew trawą, wykonywane są w jednej czynności hydrosiewu. Pozwala to na wzrost roślinności nawet na skarpach nachylonych pod sporym kątem.

Zastosowanie w hydrosiewie dodatku w postaci włókien FiberPlus zmniejsza wodoprzepuszczalność hydrosianej warstwy, poprawia spójność i zwiększa jej udarność. Włókna tworzą w wysiewanej mieszance siatkę, pełniącą rolę mikrozbrojenia (analogicznie do zastosowania zbrojenia rozproszonego w betonie), eliminując konieczność stosowania powierzchniowych geosiatek  z włókien poliestrowych. Struktura pokrytej powierzchni pozwala na swobodne przerastanie i doskonałe ukorzenienie się traw przy jednoczesnej stałej ochronie przeciwerozyjnej obsianej powierzchni.

UWAGA: Hydrosiew nie zapobiega osuwaniu się skarp tak jak przestrzenne maty antyerozyjne, ani nie zastępuje siatki (nie ma tak wysokich parametrów wytrzymałościowych) w funkcji wzmacniania powierzchni korpusów nasypów. Likwiduje wyłącznie zjawisko powierzchniowej erozji wodnej i zapobiega jej skutkom.