+48 668050670 kontakt@tgpolska.com

Green Additive System

KOMPONENTY DO HYDROSIEWU
Hydrosiew - ochrona przed erozją powierzchniową

GREEN PAM Tackifier

 

Produkowany przez nas tackifier (zagęstnik), którego podstawowym zastosowaniem jest hydrosiew to zgodnie z nomenklaturą IBDiM: stabilizator typu B + A. Specjalnie sformułowany, wodorozpuszczalny usieciowany polimer, który elektrochemicznie związuje glebę z cząstkami mulczu. Green PAM Szybko i efektywnie zapobiega erozji wodnej i wietrznej w mulczu i glebie. Można go także używać by zapobiec pyleniom na drogach gruntowych i terenach budowy, a także pomaga w penetracji wody w glebach o niskiej zawartości składników organicznych.

GREEN FiberPlus

 

Przeciwerozyjne, specjalnie powlekane syntetyczne włókna do hydrosiewu. Dzięki włóknom hydrosiew staje się zabiegiem przeciwerozyjnym. Włókna zapobiegają erozji deszczowej, poprawiają trwałość mechanicznego związania mulczu i polepszają zdolność przylegania mulczu do powierzchni gleby. Włókna FiberPlus po natrysku tworzą rozproszone zbrojenie gleby i zapobiegają wymywaniu mulczu przez wodę. Green FiberPlus korzystnie wpływają na efekt każdego hydrosiewu, a szczególnie efektywnie można je wykorzystać przy siewie na skarpach, tworząc dodatkową ochronę przeciwerozyjną na wypadek ulewnych opadów.

GREEN SNP

 

Krzemianowy preparat poprawiający retencję wody przez zwiększenie pojemność wodnej gleby. Druga – po hydrożelach – generacja absorbentów zwiększających chłonności gleby i jej zdolność do magazynowania wody. Składa sie z głównie naturalnych krzemianów zmieszanych z polimerami.  Green SNP magazynuje wodę w wierzchniej warstwie gleby i natryskowej macie przeciwerozyjnej na gruncie, dostarcza ją roślinom i uniemożliwia wypłukiwanie minerałów. Jest wsparciem prawidłowego utrzymania wilgotności roślin, ograniczając lub wręcz eliminując stres, spowodowany nadmiernym wysuszeniem, jednocześnie pozbawiony wad hydrożelu.